जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला - पद भरती 2017
एकात्मिक बाल सरंक्षण योजने अंतर्गत जिल्हा बाल सरंक्षण कक्ष अकोला पदभरती जाहिरात


अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 4-Sep-2017 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 COLL AKL 24-Aug-2017 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन

24-Aug-2017


कंत्राटी पद्धतीने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 सरंक्षण अधिकारी (संस्थात्मक काळजी)
3 समुपदेशक
4 सामाजिक कार्यकर्ता
6 माहिती विश्लेषक
8 क्षेत्रीय कार्यकर्ता
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at ztstrackapp@gmail.com with details.